Saturday, December 02, 2023

  T2 T2 R2 R2 E1 E1 N2 N2 N3 N3 P1 P1 P2 P2   Pin Pin TF TF   Wins Losses Points for Points Ag.
JV STATS                                                
Name                                                
Luke Davey JV 10 0 1 2 2 1 2   3   2         2         7 0 39 5
Tony Lane 6 32 5 9 9 8 2 4 4 6 3 1       3 5       5 13 50 117
Byron Brown 6 14 3 1 2   1   9 6           1 6       4 6 49 48
Logan Schwenker 16 13 3 6 7 5 6   10 3 1 5       3   1     8 6 88 57
Steven Spear 5 38 11 16 12 9   4 2 12 7 3 2     1 4       2 15 61 164
Viktor Gottlieb 13 9 4 6 5 1 2 2 9 4           13 1       14 4 70 47
Elric Erving 7 14 5 3 1 7 4 4 3 2   5       4 6       5 8 42 60
Andrew Jordan JV 5 8 1 5 4 4   1 4 2   5       3 1       4 6 28 43
Aaron Spear JV 13 11 6 3 5 6   1 6 4 3         4 4       5 7 64 48
Jake Beckert 12 18 9 12 6 4 1 3 8 8 2 1       2 2   1   6 10 76 95
Josh Lucas 2 1       1       2 1           2       0 2 5 9
Tommy Pappas 1 5     1 1           1         3       0 3 3 12
Marcus Gray 2 1 1   1 5           2   1   1         1 1 7 11
                                                 
VARSITY STATS                                             0 0
Luke Davey 22 16 8 7 5 7 4 2 9 2 5         7 1       19 5 105 63
Reggie Boston 17 15 1 8 6 10 1 3 6 7 2 6   1   3 8 1     4 11 64 91
Joshua Lucas 1     1               1         1       0 1 2 3
Tommy Pappas 4 8     2 1     2 3           3 6       3 6 16 26
Marcus Gray 2 2   1 2       1     1         2       0 2 9 7
Andrew Jordan   5 2 1       2   3 1           1       0 2 5 25
Aaron Spear 8 18 3 5 7 3 1 1 1 4 5   3     5 11       6 13 45 63
Viktor Gottlieb 6 20   4 11 2 2 4 3 8 3   1     4 4   1   4 8 41 82
Logan Schwenker 3 15 1 5 8 3 2 1 5 1 1 1         3       3 7 36 49
Jake Beckert 2 16 1 3 10 1   5 2 6           2 3       3 5 22 67
                                                 
Team Totals 163 279 65 98 106 79 28 37 87 83 36 32 6 2 0 61 74 2 2 0 103 141 927 1192
Varsity Totals 65 ## # # 51 # # # # # # 9 4 1 0 24 40 1 1 0 42 60 345 476
                                                 
                                                 
                                          Avg. Score   3.799180328 4.885245902

  T2 T2 R2 R2 E1 E1 N2 N2 N3 N3 P1 P1 P2 P2   Pin Pin TF TF   Wins Losses Points for Points Ag.
JV STATS                                                
Name                                                
Luke Davey JV 10 0 1 2 2 1 2   3   2         2         7 0 39 5
Tony Lane 6 32 5 9 9 8 2 4 4 6 3 1       3 5       5 13 50 117
Byron Brown 6 14 3 1 2   1   9 6           1 6       4 6 49 48
Logan Schwenker 16 13 3 6 7 5 6   10 3 1 5       3   1     8 6 88 57
Steven Spear 5 38 11 16 12 9   4 2 12 7 3 2     1 4       2 15 61 164
Viktor Gottlieb 13 9 4 6 5 1 2 2 9 4           13 1       14 4 70 47
Elric Erving 7 14 5 3 1 7 4 4 3 2   5       4 6       5 8 42 60
Andrew Jordan JV 5 8 1 5 4 4   1 4 2   5       3 1       4 6 28 43
Aaron Spear JV 13 11 6 3 5 6   1 6 4 3         4 4       5 7 64 48
Jake Beckert 12 18 9 12 6 4 1 3 8 8 2 1       2 2   1   6 10 76 95
Josh Lucas 2 1       1       2 1           2       0 2 5 9
Tommy Pappas 1 5     1 1           1         3       0 3 3 12
Marcus Gray 2 1 1   1 5           2   1   1         1 1 7 11
                                                 
VARSITY STATS                                             0 0
Luke Davey 22 16 8 7 5 7 4 2 9 2 5         7 1       19 5 105 63
Reggie Boston 17 15 1 8 6 10 1 3 6 7 2 6   1   3 8 1     4 11 64 91
Joshua Lucas 1     1               1         1       0 1 2 3
Tommy Pappas 4 8     2 1     2 3           3 6       3 6 16 26
Marcus Gray 2 2   1 2       1     1         2       0 2 9 7
Andrew Jordan   5 2 1       2   3 1           1       0 2 5 25
Aaron Spear 8 18 3 5 7 3 1 1 1 4 5   3     5 11       6 13 45 63
Viktor Gottlieb 6 20   4 11 2 2 4 3 8 3   1     4 4   1   4 8 41 82
Logan Schwenker 3 15 1 5 8 3 2 1 5 1 1 1         3       3 7 36 49
Jake Beckert 2 16 1 3 10 1   5 2 6           2 3       3 5 22 67
                                                 
Team Totals 163 279 65 98 106 79 28 37 87 83 36 32 6 2 0 61 74 2 2 0 103 141 927 1192
Varsity Totals 65 ## # # 51 # # # # # # 9 4 1 0 24 40 1 1 0 42 60 345 476
                                                 
                                                 
                                          Avg. Score   3.799180328 4.885245902

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2018 by Whitefish Bay Blue Dukes Wrestling